Pages

Thursday, November 23, 2017

describing our artwork

I love my family because they treat me well  and they protect me at night  time.
I love the Holy bible because it reminds us of the past when jesus died for us.

(Kou sa’ia au i hoku famili because taimi oku po’uli ai oku nau hau kia au.Kou sa’ia au he piepolo because oku talamai nae talamai e sisu tene mate kihono tamaiki.)
Malo aupito ho fanogo mai moho telinga

No comments:

Post a Comment